COO Facebook gặp gỡ đại diện HTX Sinh Dược bên lề Apec 2017
Bên lề sự kiện Apec2017 được tổ chức tại Đà Nẵng - Việt Nam từ 6-11/11/2017 Đại diện HTX Sinh Dược - được mời hội kiến cùng Bà Sheryl Sandberg – COO Facebook để trao đổi các vấn đề liên quan trong việc thương mại hóa các sản phẩm được sản xuất bởi các nhóm nông hộ, tổ sản xuất, hợp tác xã,...
Đọc tiếp