Thành lập chi bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tại HTX Sinh Dược
Ngày 14/11/2017 chi bộ HTX Sinh Dược được thành lập. Đánh dấu một bước chuyển mình của Hợp tác xã Sinh Dược. Bên cạnh các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh tế thì giờ đây HTX sẽ phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xã hội được giao.Đến dự đại hội có các đồng...
Đọc tiếp