Xà Bông Thảo Dược HTX Sinh Dược nhận giải thưởng sản phẩm Nông Nghiệp - Nông Thôn tiêu biểu
Ngày 6/1/2018 UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017 cho các sản phẩm Xà Bông Thảo Dược do HTX Sinh Dược sản xuất. theo quyết định số 445/QĐ-UBND 30/8/2017.Đây là một tin vui cho những nỗlực không ngừng nghỉ của tập thể HTX Sinh Dược.Với quyết...
Đọc tiếp