Kính chào quý khách hàng

Để thận tện cho việc trao đổi, hợp tác, giao dịch, Hợp tác xã Sinh Dược có mở trang facebook tại địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/SinhDuocCoop/

Trân trọng