Dây tầm bóp- Những điều thú vị
Dây tầm bóp (hay Tam phỏng, xoan leo) - Cardiospermum halicacabum. Tên tiếng Anh là Balloon vine - một loài thực vật có hoa trong họ Sapindaceae - họ Bồ Hòn. Cây thân thảo leo từ 1 - 2m, lá kép có 3 lá chét, lá chét có dạng như lá chét của lá xoan, nên...
Đọc tiếp