Hợp tác xã Sinh Dược đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và TCVN 11892-1:2017 Vietgap.

Hợp tác xã Sinh Dược đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và TCVN 11892-1:2017 Vietgap.

Sinh Dược là hợp tác xã sản xuất đa ngành nghề, lấy giá trị văn hoá truyền thống bản địa là đặc trưng cho hệ sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, đưa các tri thức thảo dược truyền thống giới thiệu tới khách hàng bằng các sản phẩm tiện dụng như muối thảo dược, xà bông thảo dược, cao tắm gội.

Sinh Dược sản xuất sản phẩm truyền thống và áp dụng công nghệ thực hành hiện đại đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà nước cho nhóm sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và gây dựng niềm tin cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »