Lần đầu tiên, Thủ tướng làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chiều 21-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò, những đóng góp của HTX vào sự phát triển đất nước; cho rằng, việc tổ chức, sắp xếp lại, giải tán HTX yếu kém, bao cấp, “bình mới rượu cũ” là cần thiết. Nhờ đó, thời gian qua, xuất hiện nhiều HTX hoạt động hiệu quả. Sứ mệnh của của HTX rất lớn lao, nhất là trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, sản xuất kinh tế hộ nhỏ lẻ hiện nay không đáp ứng được, sức cạnh tranh thấp, cần tổ chức lại, đặc biệt ở nông nghiệp, nông thôn. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của HTX còn nhiều bất cập, chưa phù hợp nhu cầu thực tế, còn phân bổ theo cơ chế “xin cho”. Quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều bất cập, hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức so với doanh nghiệp. Việc xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Theo Thủ tướng, việc củng cố HTX, tổ hợp tác là một trong những định hướng quan trọng. Điều đó yêu cầu hành động cụ thể, cách làm cụ thể. Điều cần quan tâm nhất và cũng là vướng mắc nhiều nhất hiện nay là việc hoàn thiện thể chế chính sách, “vướng chỗ này, chỗ kia, không thể hoạt động được”. Đây là gốc của vấn đề đối với HTX. Vấn đề quan trọng nữa là tổ chức lại sản xuất. Cần có sự chỉ đạo phát triển chuỗi giá trị, có sự phân công và hợp tác từ doanh nghiệp, Liên minh HTX và các HTX, tổ hợp tác. Nêu rõ quan tâm phát triển HTX là cần thiết, Thủ tướng lưu ý, quan tâm nhất, cần tập trung nhất vẫn là HTX nông nghiệp, hiện chiếm tỷ lệ lớn trong số lượng HTX toàn quốc. Hiện nay, việc hỗ trợ đầu vào đối HTX là chủ yếu (chiếm 89%), cần tiếp tục hỗ trợ đầu ra tốt hơn (hiện chiếm 11%). Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành một số a bản mới mà “các đồng chí phải vận dụng tốt, thậm chí đưa ra HĐND cấp tỉnh, thành phố để bổ sung một số địa phương có điều kiện hỗ trợ cho HTX”. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc để hoàn thiện chính sách hỗ trợ liên kết HTX sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để trình Thủ tướng ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là kiên trì xây dựng HTX và Liên minh HTX kiểu mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành cần quan tâm, có chương trình phát triển HTX. Phát triển HTX nhiều loại hình nhưng tập trung củng cố, phát triển HTX nông nghiệp, phục vụ bà con nông dân và ngư dân.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến chỉ đạo xử lý các kiến nghị cụ thể của Liên minh HTX Việt Nam với tinh thần tạo mọi điều kiện để HTX phát triển.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »