Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022

Ngày 9/7/2022

Tại hội trường Hợp tác xã Sinh Dược đã diễn ra buổi lễ kết nập đảng viên mới.

Đảng viên kết nạp được lựa chọn từ các xã viên, người lao động ưu tú, là đoàn viên được tập thể xã viên tín nhiệm.

Chi bộ hợp tác xã Sinh Dược được thành lập từ 14/11/2017 với 3 đảng viên, tới nay đã có 9 đảng viên, có đảng viên đã 60 năm tuổi đảng. Chi bộ Hợp tác xã Sinh Dược có vai trò lãnh đạo, đưa ra các chủ trương để hợp tác xã Sinh Dược hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của hợp tác xã, từ đó phát triển kinh tế bền vững gắn với văn hoá thảo dược bản địa tại địa phương.

Chi bộ Hợp tác xã Sinh Dược luôn chú trọng hoạt động bồi dưỡng đảng viên mới, mục tiêu nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên trong chi bộ hợp tác xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »