Tái hiện cảnh chế biến dược liệu tắm Vua năm 1136 của người dân làng Sinh Dược

Tái hiện cảnh chế biến dược liệu năm 1136 của người dân làng Sinh Dược để chuyển thuốc lên kinh thành cho Sư Nguyễn Minh Không nấu nước tắm chữa bệnh cho Vua Lý Thần Tông.
Địa điểm: Đền Đức Thánh Nguyễn, xã Gia Tiến, xã Gia Thắng
Nhiếp ảnh: Nguyễn Hữu Thanh Hải
Tổ chức: Ba Ngàn Art
Chủ trì: Hợp tác xã Sinh Dược.
Bối cảnh:
Mùa Hè năm 1136 – Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 4 (Bính Thìn)
Vua Lý Thần Tông bị bệnh lạ, khắp người mẩn ngứa, mọc lông rậm, bệnh lạ làm ngài gào thét, cào cấu khắp người. Dân gian có tin đồn ngài hoá hổ.
Vua gặp bệnh lạ, trước là các thái y trong triều, sau là các danh y khắp nơi được cho vời về cung để chẩn bệnh và chữa bệnh cho Vua.
Khi đó trong dân gian có câu vè:
‘’Nước có Lý Thần Tông,Triều đình muôn việc thông
Muốn chữa bệnh thiên hạ,Cần được Nguyễn Minh Không’’
Nguyễn Minh Không, khi đó đang tu hành tại Sinh Dược – núi Bái Đính, Triều đình có người nghe được câu vè nên sai sứ truyền Minh Không vào triều, cùng các quan lo việc chữa bệnh cho Vua.
Được tin, việc phải đi gấp, Nguyễn Minh Không cho vời đệ tử, và những người dân trong vùng, ngày đêm gấp rút thu hoạch cây thuốc, vốn đã được trồng và mọc khắp nơi trong vùng Sinh Dược.
Cây thuốc được thu về, chế biến ngay, đóng thành từng bọc lớn, để theo sư về Kinh chữa bệnh cho Vua.
Tại kinh thành, Sư cho đun những vạc thuốc lớn, bằng cây thuốc từ vùng Sinh Dược chuyển về, tắm cho Vua, tương truyền tắm đến đâu bệnh rút đi đến đấy (lông rụng đi đến đấy). Vua khỏi bệnh, phong cho Minh Không là Quốc Sư, ban cho ruộng đất, và cho dựng Tịnh xá cạnh chùa Báo Thiên.
Đại cảnh người dân Sinh Dược chế biến thuốc để chữa bệnh cho Vua là một cảnh có thật, mô phỏng không khí gấp rút, hối hả và trách nhiệm của người dân Sinh Dược do Sư Minh Không hướng dẫn được giao nhiệm vụ phải mau chóng thu hái, chế biến thật nhanh cây thảo dược để sư có thể kịp mang vào kinh thành chữa bệnh cho Vua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »