Sinh Dược đạt chứng nhận C-GMP cho toàn bộ dây chuyền sản xuất mới.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất mới của Sinh Dược đạt chứng nhận C-GMP – thực hành sản xuất tốt (GMP) theo tiêu chuẩn ASEAN COSMETIC GMP.

Đây là chứng nhận quan trọng cho các hoạt động sản xuất chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của toàn thể xã viên hợp tác xã Sinh Dược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »