Sinh Dược nhận chứng nhận Hữu Cơ cho cánh đồng dược liệu.

Ngày 16/11/2023 Sinh Dược đã chính thức nhận được chứng nhận hữu cơ cho đồng dược liệu trung tâm, sau quá trình ”dưỡng đất, nuôi cây” kỳ công của bà con xã viên tổ trồng trọt.
Đây là một tin vui khi Sinh Dược đồng thời nhận chứng nhận C-GMP cho dây chuyền sản xuất mới và Hữu cơ cho cánh đồng trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »