Trao tặng cờ thi đua chính phủ năm 2021 cho Hợp tác xã Sinh Dược.

Ngày 5/8/2022 tại hội trường Hợp tác xã Sinh Dược đã long trọng diễn ra lễ trao tặng cơ thi đua của chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho hợp tác xã Sinh Dược vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hoá và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế hợp tác – hợp tác xã năm 2021.

Đây là kết quả của quá trình nỗ lực hoạt động, sản xuất, của toàn bộ tập thể người lao động, ban lãnh đạo HTX Sinh Dược trong năm 2021.

t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »